fragments/topbar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Satıcı'nın, Alıcı'ya (Tüketici'ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞME'NİN KURULMASI

 

2.1. ALICI, SATICI'nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı, kargo ücretine ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

 

2.2. ALICI, işbu sözleşme kapsamında vereceği her türlü siparişi kendi hür ve özgür iradesi ile yaptığını, işbu sözleşmeyi bizzat okuyup, anladığını kabul ve beyan eder.

 

2.3. Taraflar, sözleşme hükümlerinin gerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği’ne göre haksız şart taşımadığını, sair mevzuata uygun hükümler içerdiğini kabul ve beyan ederler.

 

2.4. İşbu sözleşme ve ekleri, www.ciceknet.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında Tedarik Edilen Bilgiler Ve Elektronik Vasıtalarla Onaylanan Konular Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.

 

2.5. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. yeni borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. işbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. işbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Satıcının Bilgileri :

 • Ünvanı: Çiçeknet İnternet Hiz. San. ve Dış Tic. A.Ş.
 • Adresi: Zeytinoğlu Cad. No:46 Atadan Apt. C Blok.  D.1 Akatlar İstanbul
 • Telefon: 0 (850) 222 2770
 • E-posta: [email protected]
 • MERSİS No: 0253077901600011

 

Alıcı ( Tüketici ) Bilgileri :

 • Adı/Soyadı/Unvanı:
 • Adresi:
 • Telefon:
 • E-posta:

 

Ürün Bilgileri :

 • Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
 • Sözleşme Tarihi:
 • Ürünün Teslim Tarihi: ..
 • Teslim masraflarının tutarı : TL
 • Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi
 • Miktarı: 1 Adet
 • Marka/Model.:
 • Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL

 

Teslimat Süreleri :

 

Gönderim yapacağınız şehre kargo ile gönderilen hediye ürünleri 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1.Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

 

4.2.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan baska bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.3.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

 

4.4.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.5. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın işbu maddede belirtilen haller sebebiyle siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

 

4.6.ALICI'nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

 

4.7.SATICI tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; SATICI, ALICI’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

 

4.8. ALICI tarafından ürün siparişine ek olarak video, ses kaydı, resim gönderme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, SATICI’nın ALICI tarafından gönderilmek istenen video, ses kaydı, resim ve her türlü görüntüye ilişkin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI tarafından gönderilmek istenen video, görüntü, resim, ses kaydının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat kapsamında suç, hakaret, kişilik hakkının ihlali, müstehcenlik, tehdit ve benzeri her türlü olumsuz içerik ihtiva ettiği şüphesi halinde SATICI’nın işbu video, görüntü, resim, ses kaydını göndermeme, iptal etme hakkı saklıdır. ALICI, her hal ve şart altında, göndermek istediği video, görüntü, ses kaydı gibi her türlü içerikten bizzat sorumlu olduğunu, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, SATICI’nın herhangi bir hukuki veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalması halinde derhal kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

5.1. Alıcı (tüketici) on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 

5.2.Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

5.3.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

5.4.Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler açısından tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

5.5. SATICI, ALICI’nın (Tüketicinin) cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ya (tüketiciye) teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

 

5.6.Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

 

5.7.Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

MADDE 6: BİLDİRİM VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

 

MADDE 7 : YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre SATICI'nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.

 

3.235.182.206==3.235.182.206